Anstændigt arbejde i Guatemala?

Faglige organisationer i Guatemala slår atter til lyd for, at 'anstændigt arbejde til alle' bliver en ny praksis på arbejdsmarkedet i landet. Denne gang sker det i alliance med bondeorganisationer og organisationer for indfødte folk, som er samlet i MSICG - 'EL MOVIMIENTO SINDICAL INDIGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO'.

Læs pressemeddelelsen (på spansk).

Organisationerne peger på, at det første skridt i den rigtige retning vil være, at minimumslønnen kommer op på et niveau, som dækker de mest basale daglige fornødenheder. I dag er lønniveauet så lavt, at man end ikke kan få den til at strække til det halve. 

Fagbevægelsen og MSICG opfordrer igen regeringen til at tage sine politiske løfter om en mere socialt retfærdig udvikling, med ved forhandlingsbordet i den nationale minimumsløns-kommission. Her forhandler arbejdsgivere, arbejdstagere og regeringen årligt minimumsløn-udviklingen - hvilket er en langvarig proces, som hidtil ikke har resulteret i en fælles aftale. I de 15 år kommissionen har eksisteret, er det endnu ikke lykkedes at opnå enighed ved forhandlingerne. 

Dekreternes politik tages derfor i brug af regeringen. De faglige organisationer fremhæver, at også den nuværende regering har brudt retsgrundlaget ved at tage vilkårlige og diskriminerende beslutninger om lønudviklingen i forskellige sektorer her i 2009. Derfor opfordres både arbejdsgivere og regeringen kraftigt til at anerkende deres ansvar for at skabe grundlag for et mere anstændigt arbejdsmarked.   

I det fælles initiativ for at markere behovet for anstændigt arbejde i Guatemala opfordrer de folkelige organisationer også alle til at deltage i 'verdensdagen for anstændigt arbejde', som markeres d. 7. oktober. Dagen afholdes som et led i  den igangværende globale kampagne for anstændigt arbejde i den faglige paraplyorganisation International Trade Union Confederation (CSI på spansk), og dens amerikanske regionale organisation (CSA-CSI). 

Den 7. oktober vil der løbe en lang række aktiviteter af stablen i de latinamerikanske lande. På CSA-CSIs webside er muligt at følge med i, hvad der planlægges i de forskellige lande. Check kortet og beskrivelserne under overskriften JMTD - Jornada Mundial por Trabajo Decente.

AddToAny

Share/Save