Anstændigt arbejde hos OECD og FN

Det bliver mere og mere anerkendt internationalt at et velfungerende arbejdsmarked er midlet til at bekæmpe verdens fattigdom.

I et udkast fra OECD-komitéen DAC (Development Assistance Committee), hvor Danmark har formandskabet, nævnes det at produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde er "de to hovedveje ud af fattigdom". Komitéen anbefaler at der fokuseres specielt på at øge beskæftigelsen blandt kvinder og unge, for at åbne for et hidtil uudnyttet potentiale, der kan skabe øget vækst. 

DAC komitéen mener desuden at "social beskyttelse direkte reducerer fattigdom og hjælper med at gøre vækst mere pro-fattige" ved at bidrage til social sammenhængskraft og stabilitet. 

Også hos FN er anstændigt arbejde og produktiv beskæftigelse kommet på dagsordenen. Hvis man kigger i årsrapporten, som angiver status på 2015-målene, under det allerførste mål: at udrydde ekstrem fattigdom og sult, siges det direkte at "fattigdomsbekæmpelse ikke kan lykkes uden en fuld og produktiv beskæftigelse og anstændigt arbejde for alle." Også her lægges der vægt på vigtigheden i at få kvinder og unge i arbejde. 

Fagbevægelsen har længe påpeget den indbyrdes afhængighed mellem arbejdsmarkedet og fattigdom og Ulandssekretariatet hilser derfor de positive nye toner velkommen hos de store internationale politiske og økonomiske spillere. 

FN rapporten for 2015 målene (The Milleniun Development Goals Repport) kan downloades her.

AddToAny

Share/Save