Afrika

Mange afrikanske lande er præget af økonomisk vækst, men det kommer ikke den brede befolkning til gode, og det går den forkerte vej med uligheden.
Afrika

I store dele af Afrika er der i dag genetableret en imponerende økonomisk vækst, – primært drevet frem af efterspørgsel på olie og mineraler. Nye store forekomster er en kilde til økonomisk optimisme i store dele af Afrika.

Udviklingen betyder samtidig en stigende international konkurrence om adgangen til disse råvarer, og BRIK-landene med Kina og Indien i spidsen udvider stadig deres engagement i regionen. Men økonomisk fremgang kommer jo ikke automatisk den brede befolkning til gode.

Uligheden er stigende, og der er udbredt bekymring for, om de svage stater kan sikre regulering af udvindingen og en omfordeling af indtægterne. Manglen på anstændigt arbejde og social sikkerhed blandt de 70-90 % af arbejdsstyrken, der arbejder i den uformelle økonomi, er fortsat et hovedproblem på det afrikanske arbejdsmarked. Samarbejdet med partnerne.

Manglende rettigheder for arbejdere i den uformelle økonomi er et af de helt store problemer i Afrka. Foto: Lene Frøslev

Ulandssekretariatets arbejde i Afrika
Inden for det østafrikanske fællesmarked EAC er der store problemer med alt fra at fjerne tekniske handelshindringer til at integrere pension og andre sociale ydelser, og EATUC (The East African Trade Union Confederation ) holder fokuseret fast i den sociale dimension i det regionale samarbejde.

Nationalt er langt de fleste organisationer godt i gang med at gennemføre en lang række uddannelsesaktiviteter. CESTRAR (Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda) i Rwanda er efter et stort forberedelsesarbejde i færd med at opbygge en systematisk uddannelse af tillidsfolk, og COTU (Central Organization of Trade Unions) i Kenya har udbygget sit netværk af undervisere i de affilierede forbund.

Lærerne i Østafrika har styrket samarbejdet i regionen, hvor lærerorganisationerne markerer sig som de vel nok stærkeste organisationer i civilsamfundet. Danmarks Lærerforening har i 2011 specielt fokuseret på samarbejdet med de nyeste – og svageste – partnerorganisationer i henholdsvis Burundi og Rwanda.

Samarbejdet mellem metalarbejderne i Kenya, AUKMW (Amalgated Union of Kenya Metal Workers), og Dansk Metal er kommet flot fra start. På kort tid er et program med arbejdsmiljøuddannelser sat i værk med inspiration fra det tidligere samarbejde med TUICO  (Tanzania Union of Industrial and Commercial Workers) i Tanzania.

Rådgivere fra såvel Dansk Metal som TUICO deltager aktivt i arbejdet. I det sydlige Afrika har samarbejdet med vores partnere i Zimbabwe, Swaziland og Zambia i høj grad været præget af meget vanskelige faglige og politiske forhold. Ved årsskiftet 2011/12 har Ulandssekretariatet på vegne af den danske Zimbabwe komité fået bevilget et projekt, der understøtter den Zimbabwiske kvindeorganisation WOZA (Women of Zimbabwe Arise)

På trods af stigende politisk uro i regionen har der i Vestafrika været en god udvikling i samarbejdet med IFS-Afrika og partnerne i Benin, Ghana, Niger, Sierra Leone og Togo. I alle fem lande har der været brede lobby-aktiviteter rettet mod forbedring af den sociale sikkerhed. Derudover har der været en god respons på udviklingen af korte kurser rettet mod arbejdere i den uformelle økonomi. Et arbejde, som er blevet gennemført i samarbejde med Håndværksrådet og Uddannelsesforbundet.

Ulandssekretariater har projekter i følgende lande:

Vestafrika:

Østafrika:

Det sydlige Afrika:

 

Se de konkrete projekter i regionen.

Læs aktuelle artikler bragt på Ulandssekretariatets hjemmeside.

Seneste kampagner med fokus på Afrika

 

Kontakt medarbejdere, som arbejder med programmer i Afrika. 

Kontakt medarbejdere på de regionale kontorer

 

AddToAny

Share/Save