300 procent flere medlemmer

Af Daria Rivin, Ulandssekretariatet
7. februar 2017
Gennem systematisk og velplanlagt rådgivning har Ulandssekretariatet bidraget til, at fagbevægelsen i Rwanda har oplevet en medlemsstigning fra 40.000 til 160.000 mellem 2009 og 2016.
Eric Manzi foran hovedorganisationen CESTRAR. Foto: Lene Frøslev

I 2010 startede Ulandssekretariatet et samarbejde med CESTRAR (Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda) om at skaffe flere medlemmer til hovedorganisationen. CESTRAR fik støtte fra Ulandssekretariatet til at udforme strategien og føre den ud i livet.

Ulandssekretariatet har også støttet CESTRAR i uddannelse af tillidsfolk, fx basale rettigheder, social dialog og forhandling. I forløbet har der været fokus på social dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstager efter dansk forbillede for at undgå konflikter på arbejdspladsen om eksempelvis barsel og uberettiget fyring.

“I forhold til perioden før vi startede samarbejdet, føler vi os nu langt mere sikre i at engagere os med interessenter på alle dele af arbejdsmarkedet i Rwanda, takket være den kapacitetsopbygning og tekniske bistand vi har fået af Ulandssekretariatet,” siger Eric Manzi fra CESTRAR.

Der er en gryende forståelse hos de rwandiske arbejdsgivere og fagbevægelse for at løse problemerne i fællesskab. Der opstår færre konflikter og produktiviteten stiger, og den øgede organisering er med til at styrke selve fagbevægelsen.

Fremgang direkte forbundet til samarbejdet

”Vi har set en medlemsstigning de følgende år efter samarbejdet med Ulandssekretariatet, fordi vi var kommet i en position, hvor vi nu kunne råbe højt og gøre os synlige på arbejdspladser, i medierne og offentlige kontorer i både den formelle og uformelle sektor,” fortæller Eric Manzi.

Det er tydeligt at se, hvordan der er en direkte sammenhæng mellem CESTRAR’s medlemsfremgang og Ulandssekretariatets rådgivning og støtte. Grafen viser, hvordan samarbejdet har bidraget til at øge medlemstallet fra 40.000 medlemmer i 2009 til hele 160.000 medlemmer i 2016, sideløbende med Ulandssekretariatets inputs.

Støtten består blandt andet af de ressourcepersoner, som Ulandssekretariatet har haft i Rwanda. Ressourcepersonerne har været med til at oplære tillidsfolk, blandt andet i forhandling, rekruttering og rettigheder.

Graf der viser medlemstalsstigning i CESTRAR fra 2009-2016

Vigtigt med synlige resultater

Mange arbejdere i Rwanda har ikke nødvendigvis råd til at melde sig ind i en fagforening. Det kan derfor være et stort sats at melde sig ind, når det i forvejen kniber med at brødføde sig selv, og sin familie.

Det er derfor vigtigt, at medlemmer kan se, at fagforeningen kan påvise konkrete resultater. Det har CESTRAR vist blandt andet ved sikrere arbejdsforhold for motorcykeltaxichauffører og 12 ugers betalt barsel til kvinder.

AddToAny

Share/Save